• Fanpage Người Việt tại Voronezh

 • Fanpage Người Việt tại Voronezh

Hội người Việt Nam tại Voronezh tham gia phiên họp Ủy ban điều phối các vấn đề quan hệ cộng đồng sắc tộc

Ngày 14/12, tại trụ sở Ủy ban phụ trách các tổ chức hành chính và dân sự, nằm trên đường Puskinskaia số 14, đã diễn ra cuộc họp tổng kết cuối năm của Ủy ban điều phối các vấn đề quan hệ cộng đồng sắc tộc tại Voronezh. Đây là cuộc họp thường kỳ do chính quyền thành phố Voronezh tổ chức.

Thay mặt BCH Hội người Việt Nam tại Voronezh, ông Phạm Ngọc Trung, chủ tịch Hội đã tham dự sự kiện quan trọng này.

Phát biểu khai mạc phiên họp, bà Елена Геннадиевна Гудкова, Phó trưởng ban điều phối đã báo cáo tổng kết  những hoạt động trong năm 2017 mà Ủy ban đã làm được. Đồng thời, bà Елена Геннадиевна đề nghị đại diện các nhóm cộng đồng nêu ra một số kế hoạch cho năm 2018 sắp tới.

Bà Елена Геннадиевна Гудкова, Phó trưởng ban điều phối đã báo cáo tổng kết những hoạt động trong năm 2017 - Ảnh: Phong Vũ

Bà Елена  Гудкова, Phó trưởng ban điều phối đã báo cáo tổng kết những hoạt động trong năm 2017 – Ảnh: Phong Vũ

Đại diện Cộng đồng người Việt Nam tại Voronezh bày tỏ mong muốn tham gia rộng rãi các hoạt động của Ủy ban điều phối các vấn đề quan hệ cộng đồng sắc tộc tại Voronezh và các hoạt động giao lưu văn hóa – thể thao trong cộng đồng đa sắc tộc và đa tôn giáo tại khu vực Voronezh.

Phương châm hoạt động của Hội người Việt Nam tại Voronezh: “Việt Nam muốn là bạn của tất cả các nước  trong cộng đồng quốc tế”, theo đúng chính sách đối ngoại mà Đảng và Nhà Nước đã và đang thực hiện.

Các nhóm cộng đồng khác cũng đưa ra những kế hoạch làm việc sắp tới. Cụ thể như Cộng đồng người Palestin và khối Ả Rập lên kế hoạch mít tinh, diễu hành phản đối việc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của nhà nước Do Thái Israel. Ngoài ra, nhóm Cộng đồng Uzbekistan đưa ra đề xuất triển lãm nghệ thuật để giới thiệu về văn hóa dân tộc.

Tại phiên họp, đại diện các nhóm cộng đồng sắc tộc và tôn giáo cũng được nghe báo cáo về tình hình an ninh – chính trị khu vực Voronezh trong năm 2017 của đại diện Sở Nội vụ Thành phố Voronezh.

Đại diện Sở Nội vụ Thành phố Voronezh báo cáo về tình hình an ninh khu vực- Ảnh: Phong Vũ

Đại diện Sở Nội vụ Thành phố Voronezh báo cáo về tình hình an ninh khu vực- Ảnh: Phong Vũ

Tình hình an ninh khu vực Đất Đen đang có nhiều diễn biễn phức tạp, ảnh hưởng ít nhiều tới xã hội sở tại. Đặc biệt, số lượng các vụ phạm tội vẫn ở mức cao, vi phạm lỗi hành chính (nhất là lỗi cư trú) vẫn xảy ra thường xuyên. Sở Nội vụ và cơ quan chức năng Voronezh khuyến cáo tới cộng đồng các nhóm cộng đồng sắc tộc và tôn giáo cần chuyển tải thông tin quan trọng tới bà con đồng hương của mình.

Năm 2018, tại Voronezh nói riêng và LB Nga nói chung sẽ diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống, tình hình an ninh chính trị khu vực sẽ có nhiều biến động khó lường, Ủy ban điều phối các vấn đề quan hệ cộng đồng sắc tộc tại Voronezh đề nghị các nhóm cộng đồng cần tuân thủ luật pháp sở tại và thực hiện đầy đủ các quyền và trách nhiệm công dân của mình. Ủy ban sẽ phối hợp chặt chẽ với các nhóm cộng đồng trong thời gian tới.

Hiện nay có hơn 30 nhóm cộng đồng sắc tộc và tôn giáo hoạt động công khai tại Voronezh. Từ năm 2012, Ủy ban điều phối các vấn đề quan hệ cộng đồng sắc tộc tại Voronezh  trực thuộc chính quyền thị trưởng Tp Voronezh là cơ quan quản lý các nhóm cộng đồng trên.

 

СОСТАВ

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ

И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ

 

 • Глазьев Сергей Александрович – заместитель главы администрации – руководитель аппарата, председатель координационного совета;
 • Гудкова Елена Геннадиевна – руководитель управления по работе с административными органами и структурами гражданского общества администрации городского округа город Воронеж, заместитель председателя координационного совета;
 • Абасов Талех Агагюль-оглы – член воронежской региональной организации Общероссийской общественной организации “Совет общественных наблюдательных комиссий”, заместитель председателя координационного совета (по согласованию);
 • Хачатрян Ишхан Меликович – председатель совета воронежской региональной общественной организации “Воронеж многонациональный”, заместитель председателя координационного совета (по согласованию);
 • Удодова Светлана Васильевна – ведущий специалист отдела по организации взаимодействия с общественными организациями управления по работе с административными органами и структурами гражданского общества администрации городского округа город Воронеж, секретарь координационного совета;
 • Абдуллаев Юсуп Омарович – представитель мусульман Северного Кавказа, член координационного совета (по согласованию);
 • Абдурахимов Бахрулло Сатторович – член правления таджикского культурного центра “Навруз”, член координационного совета (по согласованию);
 • Агапов Вячеслав Александрович – заместитель начальника отдела по организации взаимодействия с общественными организациями управления по работе с административными органами и структурами гражданского общества администрации городского округа город Воронеж, член координационного совета (по согласованию);
 • Агулов Александр Владимирович – начальник штаба Воронежского казачьего округа войскового казачьего общества “Всевеликое войско Донское”, член координационного совета (по согласованию);
 • Асоян Гайк Ашотович – заместитель председателя воронежского регионального отделения Общероссийской общественной организации “Союз армян России”, член координационного совета (по согласованию);
 • Бакежинский Марк Фадеевич – настоятель прихода Пресвятой Девы Марии Заступницы Римско-католической церкви в городе Воронеже, член координационного совета (по согласованию);
 • Балганбаев Турсынгазы Султанович – председатель казахской общины “Мурагер”, член координационного совета (по согласованию);
 • Галушкин Виктор Васильевич – атаман Северо-Донского казачьего округа Общероссийской общественной организации “Союз казаков”, член координационного совета (по согласованию);
 • Девлетукаев Висита Исмаилович – представитель главы Чеченской Республики в Воронежской области, член координационного совета (по согласованию);
 • Жданов Вячеслав Иванович – председатель общественной организации цыган города Воронежа “Чергэн”, член координационного совета (по согласованию);
 • Калбая Тимур Чичикоевич – заместитель председателя абхазской общины, член координационного совета (по согласованию);
 • Карчаидзе Мераб Сардионович – заместитель председателя воронежской городской общественной организации “Грузинская община “Багратиони”, член координационного совета (по согласованию);
 • Кафарна Шакер Хусейн – председатель воронежской региональной общественной организации “Арабско-русский культурный центр”, член координационного совета (по согласованию);
 • Кацанов Ростислав Борисович – член правления воронежской областной общественной организации “Осетинская община “Фарн”, член координационного совета (по согласованию);
 • Кривцов Алексей Юрьевич – председатель воронежской региональной общественной организации “Украинский культурный центр “Перевесло”, член координационного совета (по согласованию);
 • Магомедов Рамазан Абдулаевич – председатель дагестанской общины, член координационного совета (по согласованию);
 • Мазепин Евгений Владимирович – руководитель воронежского регионального отделения общероссийского общественного движения “Народный Собор”, член координационного совета (по согласованию);
 • Маковкин Виктор Иванович – председатель воронежской областной общественной организации “Спортивно-оздоровительный историко-патриотический центр “Оберег”, член координационного совета (по согласованию);
 • Манулиц Эдуард Георгиевич – заместитель председателя общественной организации “Местная национально-культурная автономия греков города Воронежа”, член координационного совета (по согласованию);
 • Мережков Джабраил Баширович – председатель ингушской общины “Вайнах”, член координационного совета (по согласованию);
 • Носиков Авигдор Моше – раввин города Воронежа и Воронежской области, член координационного совета (по согласованию);
 • Осоии Родион Ниязович – председатель езидо-курдской общины “Медиа”, член координационного совета (по согласованию);
 • Реджепов Максат Бекиевич – председатель среднеазиатской общины, член координационного совета (по согласованию);
 • Садат Саид-ака – председатель местной национально-культурной автономии афганцев города Воронежа, член координационного совета (по согласованию);
 • Салиев Абдисаттар Бекматович – член правления региональной общественной организации киргизов Воронежской области “Мурас”, член координационного совета (по согласованию);
 • Сегал Юрий Ефимович – председатель правления воронежской городской общественной организации “Еврейский общинный центр “Бейт Мишпаха – Дом Семьи”, председатель благотворительного фонда “Воронежский еврейский конгресс”, член координационного совета (по согласованию);
 • Скакалин Андрей – секретарь Воронежского епархиального управления, протоиерей, член координационного совета (по согласованию);
 • Стеблинин Олег Владимирович – атаман городского отдельского казачьего общества войскового казачьего общества “Центральное казачье войско”, член координационного совета (по согласованию);
 • Степанов Александр Григорьевич – атаман Платовского станичного казачьего общества, член координационного совета (по согласованию);
 • Татаринов Владимир Валерьевич – пастор христианской пресвитерианской церкви “Новая жизнь”, председатель церковного совета, член координационного совета (по согласованию);
 • Фам Нгок Чунг – председатель вьетнамской общественной организации “Вьетнамское землячество в городе Воронеже”, член координационного совета (по согласованию).
Toàn cảnh phiên họp Ủy ban điều phối các vấn đề quan hệ cộng đồng sắc tộc tại Voronezh - Ảnh: Phong Vũ

Toàn cảnh phiên họp Ủy ban điều phối các vấn đề quan hệ cộng đồng sắc tộc tại Voronezh – Ảnh: Phong Vũ

Phiên họp tổng kết hoạt động của Ủy ban năm 2017 và kế hoạch thực hiện năm 2018 - Ảnh: Phong Vũ

Phiên họp tổng kết hoạt động của Ủy ban năm 2017 và kế hoạch thực hiện năm 2018 – Ảnh: Phong Vũ

Đại diện các nhóm cộng đồng sắc tộc và tôn giáo tham gia cuộc họp - Ảnh: Phong Vũ

Đại diện các nhóm cộng đồng sắc tộc và tôn giáo tham gia cuộc họp – Ảnh: Phong Vũ

Phong Vũ

 

image_pdfimage_print

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Facebook